Humor

BAHAHARATAN   KANTUT
Tersisa 3 finalis lomba bahaharatan bunyi kantut antar negara yang lombanya di adakan di Italia, pertama orang Amerika, yang kedua orang Cina dan yang ketiga Orang Indonesia, Untuk Indonesia diwakili oleh orang Kalua, acara final pun dimulai, nang pertama bakantut orang Amerika, sakali bakantut bunyinya nyaring banar, But But But But, kaya bunyi baladuman paring tupang, be ampikan ae penonton malihat, nang kadua giliran orang Cina  bakantut, sakali bakantut kada tapi nyaring, tapi panjang banar sasar batinggi ma alun alun berirama tangga nada Do Re Mi Fa So La Si Do kantut nya, Buuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuttt,, makin nyaring penonton be ampikan, nang katiga giliran orang Kalua sakali bakantut bunyinya kada nyaring, skaliannya haja ha pulang "But" hinip penonton kada beampikan, soraki penonton ha pulang "huh.... sakit barangnya" hadang dahulu jar orang kalua, lihati kaatas gadung, lalu sabarataan penonton manjanguk kaatas, ternyata Menara Pisa nang asalnya rata, lalu tahereng sadikit, rame banar panonton baampikan maampiki orang Kalua, langsung di umumamakan Indonesia pemenangnya.

 
SELINGKUH
Seorang ibu sambil menangis datang bekisah bekonsultasi lawan seorang Psikolog, sidin mangisahakan bahwa laki sidin seorang Dokter yang berselingkuh lawan pasiennya, si Psikolog pun beucap : sabar...sabar...ya Bu!! memang sudah rancak kajadian apabila Dokter beselingkuh lawan pasiennya, mandangar ngintu ibu tadi makin nyaring manggaraung manangis, ternyata Psikolog tadi kada sempat belum manakauni kalau laki ibu tadi bukanlah Dokter penyakit umum biasa, melainkan Dokter Hewan ???


KAI  NAIK  OJEK
Tukang Ojek taungut mahadangi panumpang,kada lawas ada datang kai handak ba ojek, dibawa ae kai tadi beojek bulik karuimah sidin, sakali di perjalanan sapida motor tadi  babunyi tok kotok kotok, singgah ai paman tadi mamariksa kalaku rantai nya kah nang handak pagat, sakalinya kada papa baik haja sapida motor sabarataan, ditakuni kai sidin kada manjawab ranai sambil tekurihing haja, bekunyung ae pulang sapida motor, sakalinya babunyi pulang tok kotok kotok, makin laju makin nyaring bunyinya, tiga kali singgah mamariksa ya kada dapat jua panyakitnya sapida motor to, sakali paman ojek manjanguk kabalakang lagi bakunyung sapida motornya, ternyata bibir kai nang babunyi tampur angin tahantup lawan gigi kai, pantas ujar paman ojek babunyi tok kotok kotok, makin laju makin nyaring, wajar haja pang bibir kai sudah lamah jadi bagebekgebek tampur angin.


NINI NAIK ANGKOT
Ada seorang nini tuha naik angkot handak tulak kapasar, limbah dapat mutur angkot sakaliya didalamnya ada seikung sudah acil anum nang necis pakaiannya dan harum banar lawan farfumnya,  tapi sacil nang tadi  sombong orangnya kada mau takurihing lalu dan ternyata acilnya itu handak kapasar jua tujuannya. Limbah sampai di pasar, acil tadi turun badahulu di mutur dan sebelum turun baucap, Parfum ku ngini larang harganya, ngarannya Madonna dan harganya Rp.100.000, tadiam ai nini orang kada batakun mamadahakan saurang. Esok hari handak tulak kapasar naik angkot ada pulang tatamu acil nang beagak tadi, dan sebelum turun mulai angkot baucap pulang bapadah harga parfumnya nang larang.
Seminggu kemudian ada pulang tatamu acil nang tadi dalam angkot, sakali ini aku harus mambalas ujar Nini tadi, babaya mutur angkot singgah di pasar, Nini tadi hancap-hancap badahulu turun sebelum tadahulu acil tadi, dan Nini pun baucap Parfum ku ngini murah haja, ngarannya Iwak Wadi Babanam, harganya Rp.15.000 Se kilo (Nini sambil baucap, sambil sidin batungging bakantut mangantuti acil nang sombong tadi)


DUIT DUIT DUIT
Seorang kakanak halus manangis karena kasadakan tataguk duit pacah saratus rupiah, disuruh nang uma ae bahera supaya duit tadi takaluar, limbah tu kakanak tadi mahajan bahimat supaya duit pacahnya takaluar, akhirnya kaluar jua ae, tahinya haja batuyuk dan kartas bagulung sabuting, sakali dibuka kartas tadi sakalinya duit Rp.5.000 (lima ribu rupiah), himung banar nang Uma, disuruhnya pulang nang anak managuk duit pacah saratus, tapi nang anak kada hakun lagi karena sakit mahajan jer, paksaae nang uma managuk saurang duit pacah saratus beasa, limbah batakai, pasang kuda-kuda mahajan bahimat sampai sagi ampat muha, banyak ae batuyuk tahi sidin nang kaluar tapi kada kaluar jua gulungan kartas, akhirnya kaluar jua gulungan kartasnya setelah perjuangan yang keras, sakali dibuka nang uma, ternyata lain duit Rp.5000, tapi kartas nang batulisan :
"Anda Kurang Beruntung, Cobalah Sekali Lagi". manyumpah nang uma kada handak mancuba sakali lagi.


DRAKULA
Ada tiga ikung Drakula nang bajanjian batamuan di padang kadap di balakang pohon Beringin, setelah takumpul Drakula batiga tadi bacacapatan waktu mahisap darah manusia. Tulak Drakula nang pertama, setelah 5 menit datang muntung badarahan, lalu bakisah limbah mahisap darah manusia, lalu Drakula nang kadua tulak jua, setelah 3 menit datang muntung badarahan jua, lalu bapadah habis mahisap darah manusia jua, Drakula nang katiga kada handak kalah capat, lalu be capat-capat takukujul bagagasakan handak tulak mahisap darah manusia jua, setelah 9 detik datang muntung badarahan jua, dan banyak banar darahnya di muntung. harat-harat jer nang kawan Drakula badua tadi, 9 detik sudah tuntung mahisap darah manusia, capat banar. Lalu baucapae Drakula nang katiga tadi : Napang kaaharat nya, aku tadi bacapat-capat bagasakan kada malihat lagi dimuka pohon baringin sini ngaran padang kadap pang taranjah tihang listrik, badarahan jua ae muntung ku bahimat, kada kuisap jua darah Bos PLN ne kaena.


ORANG  GUNUNG
Takisahlah ada orang gunung nang mulai lagi halus sampai jadi kai-kai baumur 60 tahun kada suah lalu ka Kota, malulu diam digunung balawasan, muyak jua kalo sidin neh handak banar ka Kota, nang handak banar sidin ka kota ne malihat orang baranjah, maklum digunung kadada sapida motor dan lalu lintas, lalu tajual ae pahumaan sabuah bamodal handak ka Kota dan handak malihat orang baranjah behadapan langsung di Kota.
Sesampainya di Kota badiam dipadang lalu lintas nang padat mahadang orang baranjah, kada lawas mandangar bunyi "dagum" nyaring banar disana, sakalinya orang baranjah jua ae, napang himungnya kai tadi handak banar malihat dan ngintu jua nang dihadang hadang. bukah kai manuntii, Sampainya disana sakalinya orang jajal bakarumbung kai kada kawa malihat, tuhuk kai mangajal tatap kada kawa masuk katangah malihat langsung bahadapan, kayapa akal jar kai neh supaya kawa, lalu bekuriak ae kai ; "Kapinggir-Kapinggir Sabarataan" nang diranjah ngintu anakku, nang diranjah ngintu anakku, mandangar ngintu kapinggiranae orang, tekujihing kai bangga kawa mandustai orang2, sakali sampai ditangah ternyata nang diranjah ngintu adalah Sapi baikungan kakalapak ditangah aspal kana ranjah.


MALING RADIO
Sebuah rumah Juragan Gatah dinaiki maling, sampai didalam maling ne kada  bedaya awak lamahan kada kawa beapa-apa dikarenakan rumah Juragan Gatah tadi ba Sarat, hanyar saminggu Juragan mintakan Sarat rumah lawan Pa Haji, karena kada kawa mancuntan di rumah situ kaluar ae maling jalan padu, sakalinya di padu ada Radio klasik bahari tapi masih mancilang, kapingin ae maling dan di coba maambil sakalinya kawa, himung banar maling. rupanya sarat rumah Pa Haji kada berlaku bila diluar rumah, bawa maling ae bukah radio tadi dan katahuan oleh Juragan lalu dikuciaki Maling...Maling, sakampungan tumbur manyasah maling tadi, maling tadi bapatak di barumahan orang ya katahuan, bukah pulang maling ka dalam Sumur karing, ya katahuan pulang, bukah pulang maling ka padang kadap di padang rumbia ya dapat jua orang kampung mancarii, bingung maling neh haratnya orang kampung dapat tarus mancarii, akhirnya tatangkap jua ae. lalu batakun maling lawan orang kampung kanapa maka dapat haja tarus mancarii, nyataae dapat jer orang kampung lamun radionya banyalaan, sakalinya talinga maling ngini tuli kada tapi hawas mandangar, kada tahu maka radio nang di cuntan nya takatik PLAY dan bebunyi nyaring.


SUAMI ISTRI
Umanya hadran taungut manjanguk mulai lulungkang rumahnya ka rumah tetangga subarang rumah nang didiami penganten hanyar, sakalinya kaluar penganten hanyar nya bedudua bejalan dengan mesranya, umanya hadran lalu mamandiri abahnya hadran, Ooo... abahnya, tu lihati tunah mesranya pasangan penganten hanyar dua laki bini ngintu, kawakah abahmu mesra kaya ngintu jua, lalu abahnya kada handak kalah dan manjawab: kawa ae, kawa banar,,,,,,. kena aku kenalan dahulu lawan bininya ngintu!!RUMAH SAKIT JIWA
Tiga bulan sakali diadakan tes tanya jawab oleh Dokter Jiwa, untuk mangatahui apakah si pasien ngini masih gila atawa sudah ampih, lalu ada 3 orang gila nang di tes tanya jawab bagantian masuk kadalam ruangan Dokter, Orgil nang partama takuni Dokter tunjukan hidung, lalu Orgil tadi manunjuk talinga, barti masih gila ujar Dokter, kemudian Orgila nang kadua takuni dokter tunjukakan rambut, lalu Orgil tadi manunjuk muntung, barti masih gila ujar dokter, lalu paampihan Orgil nang katiga takuni Dokter tunjukakan mata, lalu ae Orgil nang katiga ne kana manunjuk mata, bearti sudah ampih jar Dokter ngini gila, karena kana haja manunjuk mata, lalu di luar ruangan perawat betakun lawan Orgil nang ketiga ngini, ampih dah ikam gila leh,,,? Orgila nang ketiga tadi manjawab: ha ha ha ha Yam to... mun manjawabnya to pikirakan pakai otak, ujar Orgil nya sambil tangan manunjuk ka parut


PERGI KE PAMERAN LUKISAN
Seorang Bos Batubara handak manambah koleksi lukisan nya, lalu handak tulak ka pameran lukisan, pas banar waktu ngintu Bos Batubara nya lagi sakit mata an, jadi hibakai di mata ne tahimata, karena penglihatan kabur kada tapi jelas, lalu mambawai anak buah saikung ka pameran ngintu, sampai disana lalu Bos Batubara malihat-lihat lukisan dan maambil sabuting lukisan dan baucap, umaae baiknya gambar iwak ngini, kaya bujuran ha, ssssssttttt ujar anak buah, ngintu gambar burung Pa ae. lalu baalihan pulang pulang mancari lukisan nang lain dan malihat pulang sabuting lukisan, umayah.... dasar harat lukisan gajah ne, nang kaya hidup bujuran ujar Bos Batubara, sssssstttttt ujar anak buah pulang, ngintu gambar banteng Pa ae, supan ae Bos ne salah tarus, lalu bajalan pulang malilihat lukisan yang lain, sampai pada sebuah lukisan nang ganal banar, sambil terkagum-kagum baucap ae Bos Batubara ne tadi, Umayah...... haratnya orang mangambar Gorila ngini, pas kaya bujuran Gorila nang kaya hidup banar, ssssssttttttttt ujar anak buah, jangan nyaring-nyaring pa ae, kaena kadangaran orang mambari supan, ngintu lain lukisan, tapi ngintu Cermin Ganal    ?';0&5#>!


BANYAK AKAL SI ADUL PAINJAMAN
Adul ne katuju banar mainjam ampun orang jadi kakawanannya jara mainjami inya napanya haja, suatu hari datang Adul ka rumah Udin kawannya handak mainjam pulang, nang kawan ne mun kawa mamalarakan pang karena Adul ne painjaman banar, dialognya nang kaya ngini :
Adul  : Din... ikam pakai kah cangkul aku handak mainjam ?
Udin  : kada kawa Dul ae, aku handak makai pagi ne mancangkul halaman dan bisa seharian sampai kamarian kena
Adul  : Parang pang pakaikah?
Udin  : sama ae jua, pakai jua aq dan saharian jua mamakainya parang gasan basiang di halaman rumah
Adul  : Nah... pas banar, sasuai lawan kahandak mun kaitu !! aq  mainjam sapatu gasan main Ball, ikam kada makai jua kalo hari ini aur saharian.
Udin  : .................*&%&$#$@....


RAHASIA  SEMUT
Terkisah ada seorang Ahli sihir nang kadada gawian tulak ka hutan dan mangumpulakan semua binatang yang ada di hutan, lalu alat kelamin jantan semua binatang  dicabut dan dibuat dalam wadah ganal, lalu wadah ganal tadi ditimbay jauh-jauh sekitar 2 Kilometer, kemudian sabarataan binatang tadi disuruh bukahan maambili masing-masing alat kelaminnya, karena Kuda nang laju bukah jadi Kudanya maambil alat kelamin nang taganal, makanya ampun kuda ganal banar. Karena itik japun bajalan lambat atawa bainggang, jadi tadudi dan kana bagian nang halus sisanya haja lagi, terkisah semut karena ampunnya halus sesuai dengan ukuran tubuh semutnya, sampai damini kada dapat jua ampunnya, makanya inya sampai damini masih mancarii ampunnya ngintu, Semut apabila basulisihan lawan kawannya selalu bersalaman dan bepandiran, handak tahukah nangapa nang dipanderakan semut apabila betamuan besulisihan : isi percakapannya sbb: "Ampunmu sudahkah tadapat"

4 komentar:

Terimakasih gasan kakawanan nang sempat manyawatakan maisi komentar nya disini